6 Bønner For Å Hjelpe Deg Etter Å Ha Blitt Såret Av Noen Du Elsker

Har du noen gang blitt såret av noen du elsker så dårlig at du bare ikke visste hva du skal gjøre? Smerten er uutholdelig, og tankene dine kan ikke slutte å spille de harde ordene urettferdig nivellert på deg av din ektefelle, eller din venn eller din forelder. Du våkner opp hver dag og en million forskjellige følelser kurs gjennom kroppen din fordi kampen er nesten uutholdelig.

I denne artikkelen:

  1. Gud vil kjempe for deg.
  2. Du er sterk nok.
  3. Du er ikke alene.
  4. Gud er din styrke.
  5. Gud vil bruke dette til ditt gode.
  6. Velsign dem som har såret deg.

6 Bønner For Å Hjelpe Deg Når Du Er Skadet Av Noen Du Elsker

når du er skadet av noen du elsker, kan det være vanskelig å finne ut hvordan du håndterer det. For noen mennesker, håndtere smerten er bare et spørsmål om å kutte personen av. For andre feier de det under teppet og velger å glemme det til det skjer igjen. Og fortsatt, for andre, alt de kan tenke på er hvordan å forbanne personen ut. Hvis Du Er Kristen, er ingen av disse alternativene skriftlige levedyktige. Bibelen sier At Gud ikke vil tillate deg å ta på deg mer enn du kan bære. Så, her er 6 skriftsteder og bønner for å hjelpe deg når du håndterer smerten og prøver Å finne Ut Guds hensikt i situasjonen.

Når Såret Av Noen Du Elsker-Gud vil kjempe for deg

Exodus 14: 13-14

Moses svarte folket, » Ikke vær redd. Stå fast og du vil se utfrielsen Herren vil bringe deg i dag. Egypterne du ser i dag, vil du aldri se igjen.Herren vil stride for dere, dere trenger bare å være stille.»

Bønn: Gud, jeg vil gjengjelde. Jeg vil hevne meg på dem som har såret meg. Hjelp meg å være sterk og la deg kjempe på mine vegne. Hjelp meg å være stille.

Når Såret Av Noen Du Elsker-Du er sterk nok

1 Kor 10: 13

Ingen fristelse har passert deg unntatt det som er felles for menneskeheten. Gud er trofast; han vil ikke la deg bli fristet utover det du kan bære. Men når dere blir fristet, vil han også gi dere en utvei, slik at dere kan holde ut.

Bønn: Takk Herre for å minne meg om din trofasthet. Selv om denne smerten er overveldende til tider, oppfordres jeg til å vite at du har utstyrt meg med akkurat det jeg trenger for å håndtere det. På grunn av deg, jeg kan og vil tåle det i henhold til din hensikt for mitt liv.

Når Såret Av Noen Du Elsker – Du er ikke alene

Salme 34:18

Herren er nær de sønderknuste og frelser dem som er knust i ånden.

Bønn: Herre, Når jeg åpner mine øyne hver dag, hjelp meg å føle ditt nærvær. Hjelp meg å holde tritt med Din Hellige Ånd og bli veiledet av ditt ord. Hjertet mitt gjør vondt og jeg er utslitt av å gråte. Hjelp meg å komme ut av min smerte og sorg.

Når Såret Av Noen Du Elsker-Gud Er din styrke

Salme 62: 5-8

ja, min sjel, finn hvile I Gud; mitt håp kommer fra ham. Han er min klippe og min frelse.; han er min festning, jeg skal ikke rokkes. Min frelse og min ære er avhengig Av Gud; han er min veldige klippe, min tilflukt. Stol alltid på ham, dere folk, utøs deres hjerter for ham, For Gud er vår tilflukt.

Bønn: Herre, Når Jeg ikke har noe sted å gå, vender jeg meg til deg. Du er klippen jeg står på, så hjelp meg å finne min styrke. Jeg er svak fra lidelse og jeg har ingen andre steder å slå. Bare du kan gjenopprette ære til mitt navn som jeg har blitt feilaktig anklaget. Min ånd er knust, men hjelp meg å finne håp i deg.

Når Såret Av Noen Du Elsker-Gud vil bruke Dette til gode

Romerne 8:28

Og vi vet At I alle ting gud virker til gode for dem som elsker ham, som er blitt kalt etter hans hensikt.

Bønn: Herre, Jeg vet ikke hvorfor dette skjer, Men jeg ber om at jeg gjennom denne situasjonen kan lede noen til deg. Jeg ber om at du bruker meg slik du velger, slik at ditt navn kan bli herliggjort selv gjennom denne mørke situasjonen.

Når Såret Av Noen Du Elsker – Velsign dem som såret deg

Romerne 12: 14

Velsign dem som forfølger deg; velsign og forbann ikke.

Bønn: Gud, jeg vil ikke lyve. Jeg vil forbanne som en sjømann. Jeg er så sint og såret og skuffet. Men, jeg stoler på din ufeilbarlig kjærlighet og vet at du ønsker å se alle i et riktig forhold med deg. Så, jeg ber for den som såret meg at du vil velsigne dem og hjelpe dem til å bli kjent med deg gjennom mitt eksempel.

I Jesu navn. Amen.

BMWK, er du klar til å be når du har blitt såret og feilaktig anklaget?

Opp Neste: I Øyeblikkene når Jeg Ikke Kan Stå Min Ektefelle, 4 Måter Jeg Kommer Over Det

Redaktørens Notat: BMWK opprinnelig publisert dette innlegget 26.oktober 2017. Vi har oppdatert det for kvalitet og relevans.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.