12 Kvaliteter Hver Pastor Bør Ha (Effektive Egenskaper)

Hver effektiv pastor bør ha et sterkt sett av kvaliteter som tillater dem å lede andre Til Kristus. Ingen to pastorer er like, og derfor vil ingen to pastorer ha samme sett av egenskaper.

det er imidlertid et bredt sett av egenskaper som gode pastorer utvikler. I listen nedenfor, vi vil berøre de kvaliteter som trengs for å være en pastor. Listen er ikke komplett, men det bør gi innsikt i hva som gjør en effektiv kirkeleder.

Nei. 1 Lederskap

Hebrews 13:7Remember your leaders, who spoke the word of God to you.Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.

det sier seg selv at en effektiv pastor skal være en stor leder. Det er så mange referanser til lederskap I Bibelen og dens innflytelse på troen.

evnen til å lede er viktig for alle, i enhver tur i livet, men viktig for pastorer. Pastorer gir lederskap i gode og dårlige tider. En god leder vet når det er på tide å dele et klokt ord, eller når det er hensiktsmessig å få andre til å le. En god pastor forsøker å peke andre troende i riktig retning.

Nei. 2 Tålmodighet

Proverbs 15:18A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel. 

en effektiv pastor bør være tålmodig og øve tålmodighet daglig.

en pasient lytter til andre og forsøker å forstå. Tålmodighet kan vises i en pastor i en vanskelig situasjon eller når du lytter til et motsatt perspektiv. Tålmodighet kan ofte være vitne rundt barn

en pasient pastor er treg til sinne og bruker en rolig tone eller unthreatening kroppsspråk for å svare på kontrovers.

Praktisert i kirken, tålmodighet vil gjøre en menighet føler seg vel og gjøre en pastor mer imøtekommende. Alt for ofte, livet kan bli stressende og spenninger oppstår. Tålmodighet er en viktig egenskap for hver pastor.

No. 3 Ansvarlighet

Proverbs 27:17Iron sharpens iron, and one man sharpens another.

Ansvarlighet er en viktig egenskap for pastorer å ha. Menigheter rutinemessig lytte til pastorens prekener som de snakker om viktigheten av ansvarlighet.

akkurat som kirkens medlemmer, ektefeller og små gruppemedlemmer forventes å holde hverandre ansvarlige, må også pastorer være ansvarlige overfor kirken.

Ansvarlighet er et velkomment ord til pastorer som holder seg til en høyere standard. En pastor kan be om at et styre eller knytte pastor møte med dem for å holde dem ansvarlige. Men en prest må også stå til ansvar.

Som en effektiv pastor er det viktig å praktisere det du forkynner. Sett et eksempel for andre å følge.

No. 4 Ydmykhet

Philippians 2:3Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.

et stykke ydmyk pai kan være vanskelig for alle å svelge, enn si en pastor som forkynner til hundrevis av mennesker hver uke. En leder i en kirke er bundet til å få mye oppmerksomhet (og ros hvis ting går bra).

for å være en effektiv leder, bør pastorer kontinuerlig minne seg selv om at selv om de kan lede en kirke, er deres rolle også å tjene Gud og de i kirken. Ydmykhet betyr å vite når du skal takke de rundt Deg og når Du skal gi kreditt Til Gud.

en ydmyk pastor vil utsette ros til alle når en kirke oppnår et mål.

No. 5 Familieorientert

Psalm 133:1How good and pleasant it is when God's people live together in unity.

hvor ofte ser du pastorer omgitt av familie? I min erfaring er det vanlig å se en pastor sitter ved siden av en ektefelle, barn, eller foreldre. Sjelden har jeg sett en pastor uten noen form for familie i nærheten.

«Familieverdier» var ikke et begrep skapt ved et uhell. Familier lærer oss hvordan vi skal ta vare på andre og gi Oss større forståelse For Guds skaperverk.

Familier gir også pastorer mange eksempler å trekke fra når de underviser og leder andre. Familieopplevelser er noe lett å forholde seg til når de vokser I Kristus.

Alle Kristne bør bygge sterke familieverdier og pastorer bør være forpliktet til familien(både bokstavelig og kirkens familie).

No. 6 Respectful

Luke 6:31And as you wish that others would do to you, do so to them.

en viktig egenskap ved å være pastor er respekt. Ledere i kirken er ofte gitt rikelig mengder respekt for sine ofre for å lede andre Til Kristus. Pastorer bør dele den respekten de mottar med kirkens medlemmer, venner og familie, så vel som deres samfunn.

Effektive pastorer er respekt uansett situasjonen. Respekt kan demonstreres i en rekke situasjoner, inkludert:

  • Folks tid
  • Ulike meninger
  • Delta på arrangementer
  • Takke andre (gjør det til en vane)
  • Individets unike og ofte utfordrende situasjoner

No. 7 Livslang Elev

Matthew 7:7Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.

Nysgjerrige mennesker har en tendens til kontinuerlig å lære. Å tjene en grad eller delta på seminar betyr ikke at du har fullført læring.

en pastor kanskje kunnskapsrik og kan ha et fast grep Om Bibelen, men det er viktig å fortsette å tenke kritisk Om Gud og hvordan hans lære kan brukes. Det Er et Ofte nevnt sitat Av Aristoteles som gjelder for læring: «Jo mer du vet, jo mer vet du at Du ikke vet».

en effektiv pastor vil søke å lære og vokse som leder. En pastor vil ta sin kunnskap og praksis hvordan de formidler det til andre.

Nei. 8 Trustworthy

Psalm 56:3When I am afraid, I put my trust in you.

verset ovenfor snakker om å stole På Gud, men vi bør også kunne stole på våre pastorer.

Pastorer er opplært i flere disipliner. De må kunne kommunisere, lede andre, analysere Og tolke Bibelen.

på Samme måte bør en pastor kunne gi råd til medlemmer av kirken.

Pastorer møtes rutinemessig med enkeltpersoner og par. De hjelper folk å navigere gjennom utfordringer og hjelpe par forberede seg til ekteskap. Mange av disse samtalene er personlig og derfor tillit er en forutsetning.

en pastors tillit bør også være til stede i andre områder av kirken. Økonomistyring er viktig, som en pastor vil ha kunnskap og innflytelse for hvordan midlene er brukt.

en menighet må stole på sin pastors visjon for fremtiden. Blir beslutninger tatt for kirkens fremtid, eller blir de laget av en pastors selvambisjon?

En god pastor vil fortjene sin kirkes tillit, så vel som sitt samfunn, gjennom handling over tid.

Nei. 9 Evne Til Å Delegere

2 Timothy 3:16-17All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching,for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent,equipped for every good work.

Skriften ovenfor forklarer At Gud lærer oss alle å leve i rettferdighet. Bare fordi noen har tittelen «pastor» gjør ikke nødvendigvis dem mer kunnskapsrike eller dyktige enn andre i kirken.

en god pastor identifiserer de i hans menighet som har gaver Fra Gud og bruker disse menneskene til å tjene Herren bedre. Noen mennesker i kirken vil ha tiår med erfaring i regnskap-la dem overvåke kirkenes økonomi.

Andre mennesker kan ha etablert skoler og være eksperter på undervisning – la dem lage pensum for ungdomsprogrammer.

delegasjonskunsten er en lært ferdighet, men absolutt en kvalitet som en effektiv pastor vil ha. Selv om pastorer vil være involvert i mange kirke-og samfunnsaktiviteter, er det bare så mye tid på en dag. Gode pastorer vil samarbeide med andre for å bygge styrke i kirken.

No. 10 Kommunikasjon

Proverbs 15:1A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.

har du noen gang hørt noen si «hun er en naturlig kommunikator»? Det kan virke overraskende, men ingen kropp er født med evnen til å kommunisere. Det er en lært ferdighet, og ja, noen mennesker utvikler ferdighetene lettere enn andre.

en pastors evne til å kommunisere er ekstremt viktig, og det er en kvalitet slipt over år eller studier og praksis. De fleste ser for seg en pastor kommunisere foran en prekestol, derimot, de fleste av en pastor kommunikasjon vil være borte fra prekestolen. Her er noen eksempler:

  • Møter
  • Rådgiving
  • Bryllup
  • Begravelser
  • samfunnsengasjement

Pastorer må være villige til å være offentlige talere. De blir ofte sett på for tilbakemelding eller kommentarer til spørsmål om kirken, men de kommuniserer også med mennesker utenfor kirken på daglig basis.

en god kommunikator vet å formidle en ide eller mening på en måte som en lytter kan forholde seg til. Det kan inneholde en historie eller et eksempel. Det kan inkludere anekdoter Fra Skriften eller annen litteratur. Kommunikasjon tar praksis og pastorer bør forventes å øve ofte!

No. 11 Vision

Jeremiah 29:11For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil,to give you a future and a hope.

en kvalitet som alle gode pastorer har er visjon. Å ha visjon tillater en pastor å planlegge for fremtiden. Tross alt, er ikke det viktigste formålet med en pastor å forberede oss for vår fremtid i himmelen?

Som Kristne bruker Vi mye tid på å forberede oss på fremtiden. En pastor skal hjelpe sin menighet til bedre å forstå hva som er i butikken for dem når vi forlater dette livet.

en pastor bør også ha en visjon for sin menighet og kirken. Sammenlignet Med en evighet Med Gud, virker denne visjonen ganske kortsynt.

en visjon for kirken bør være sentrert på å forbedre eksisterende kirketjenester og forberede seg på å møte fremtidige behov for tro. Å ha visjon ligner på å ha en plan og gjennomføre planen er like viktig.

No. 12 Handlingsorientert

James 1:23-35For if anyone is a hearer of the word and not a doer,he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror.For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like.But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres,being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing.

hva er viten uten handling? I Jakob kapittel 1 lærer vi om tilhørere og gjørere. Alle mennesker har muligheten til å gjøre begge deler, men det er ofte lettere å være en hører.

en pastor kan ikke akseptere å være en hører. Med alle egenskapene som trengs for å være en effektiv pastor, er handling av stor betydning.

en pastor skal ikke sitte bakerst i klassen. Snarere bør de være en aktiv deltaker, ivrig etter å lære Og implementere Guds lære.

på Samme måte bør en pastor ikke bare lede andre til handling. En prest bør gå foran med et godt eksempel.

Konklusjon

har du kvaliteter til å være en god pastor? Det er mange egenskaper som er nødvendige for å lede andre i Kristus, og denne listen er ikke uttømmende.

hvis du er en pastor, eller vurderer å bli en, kan en egenevaluering markere dine styrker og svakheter. Rangere kvaliteter delt i denne artikkelen fra sterkeste til svakeste. Deretter spør 1-2 personer du stoler på (muligens din pastor) for å gjøre det samme for deg.

Sammenlign hvordan du ser deg selv med hvordan andre ser deg og lag en handlingsplan for å forbedre hver karakteristikk (selv din sterkeste).

Pastorer kommer fra ulike bakgrunner med unike erfaringer og perspektiver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.