Internationalt EU-projekt “RD-aktion”

samarbejdet mellem forskellige lande inden for det tematiske område RD viste sig at være nyttigt i fortiden. RD-aktion stor geografisk dækning er nøglen til succes, da den fremmer overførsel af europæiske henstillinger til nationale politikker og indsamling af oplysninger og bekymringer fra medlemsstaterne (MS) til Kommissionens ekspertgruppe om sjældne sygdomme (CEGRD) og dermed til Europa-Kommissionen.

med 34 støttemodtagere og 30 samarbejdspartnere fra 40 deltagende lande havde det europæiske projekt Rare Disease Action (RD-Action) til formål at skabe en konsekvent europæisk måde at møde udfordringer på området RD. Udover EU-lande deltog andre europæiske lande som Island og Sverige samt ikke-europæiske lande som Canada og Australien i RD-aktionen og dermed involveret i den internationale udvikling inden for RD. Et af formålene med RD-aktionen var at støtte udviklingen og bæredygtigheden af Orphanet-databasen. Et andet mål har været bidraget til løsninger, der skal sikre en passende kodificering af udvikling af landdistrikterne i sundhedsinformationssystemer i hele Europa. Desuden var arbejdet med prioriterede spørgsmål for mennesker, der lever med udviklingsbistand, ved at gennemføre de aktioner, der er defineret i Rådets henstilling om en aktion inden for udviklingsbistand, og for at sikre bæredygtigheden af disse aktioner samt støtte CEGRD ‘ s arbejde, yderligere mål.

den 3-årige Europæiske Fælles aktion startede i Juni 2015 og sluttede i juli 2018. Det er medfinansieret af Europa-Kommissionen.

projektets indhold

RD-Action bestod af 6 arbejdspakker. Dimdis deltagelse i denne Europæiske arbejdsgruppe muliggjorde lettere erfaringsdeling og har været grundlæggende for en synergistisk og konsekvent udvikling på nationalt og internationalt plan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.