Hvad er et lykkeligt, produktivt medlem af samfundet?

for at et samfund skal trives, skal medlemmer af dette samfund leve på en sådan måde, at de skaber betingelser for tillid, samarbejde, indbyrdes afhængighed og sikkerhed. Civic Practices-netværket identificerer disse forhold som social kapital. Det forklarer yderligere, at borgerne øger disse forhold ved at blive involveret i samfundsanliggender, såsom at slutte sig til borgerlige foreninger, hjælpe i skole og religiøse begivenheder, give til velgørenhedsorganisationer og deltage i offentlige forskønningsprojekter. Enkle bevægelser, som at betale skat og respektere trafiklove, bidrager til samfundet ved at skabe et ordensmiljø.

glade, produktive medlemmer af samfundet deltager også i den politiske proces og sikrer, at retfærdige love vedtages, og ærlige borgere har et højt embede. Ifølge Citizen.org, godt statsborgerskab indebærer udvikling af politisk læsefærdighed, hvilket er en levedygtig viden om de vigtigste spørgsmål, der drøftes. Gode medlemmer af samfundet udøver også borgerlig moral. Når de overvejer sociale og politiske spørgsmål, sætter de det offentlige gode over deres egen interesse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.