Zsoltár 138

Kösz!

Zsoltár 138

egy EasyEnglish fordítás jegyzetek (körülbelül 1200 wordvocabulary) Zsoltár 138

www.easyangol.Biblia

Gordon templomkert

a dobozokban lévő szavak a Bibliából származnak. Zárójelben lévő szavak, (), nem a * héber Bibliában.

a jegyzetek néhány szót csillaggal magyaráznak. A végén található szólista elmagyarázza azokat a szavakat, amelyeknek *csillaguk van.

a lefordított Bibliaszöveget még nem ellenőrizték.

Jézus azt mondta: “ajánld fel (Istennek) azt az ajándékot, amelyet Mózes mondott neked(felajánlani)” (Máté 8:4).

(ez) forDavid.

v1 Köszönöm,*uram, *teljes szívemből.
dicséreteidet éneklem a (hamis)istenek előtt.

v2 én esik le, mielőtt (te) a *szent *templom.
köszönetet mondok *nevednek kedves szeretetedért, amely soha nem bukik el.
(mi is hálát adunk), mert felemelted a nevedet
és a szavadat minden más fölé.

v3 amikor imádkoztam hozzád, válaszoltál nekem.
bátor és erős lettél.

v4 a világ minden királya köszönetet fog mondani neked, *Uram.
hallották az ígéreteket, amelyeket tettél.
ezért fognak köszönetet mondani.

v5 énekelni fognak arról, amit tettél.
(és) a te nagy dicsőséged miatt fognak énekelni.

v6 az Úr magas(a föld felett).
de látja, hogy mi az emberek alatta (szükség).
azt is látja, amit * büszke emberek csinálnak.
messze vannak (tőle), de még mindig látja őket.

v7 életben tartasz, amikor baj van körülöttem.
amikor az ellenségem dühös, harcolsz ellene.
megmentesz a jobb kezeddel.

v8 az Úr mindent meg fog tenni értem, amit megígért.
* Uram, kedves szereteted mindig folytatódik.
Fejezd be a kezed munkáját.

a 138.Zsoltár története

a “Dávidért” szavak a héber zsoltár részét képezik. A zsoltáríró héber nyelven beszélt. Ezért héberül írta a zsoltárt. A zsoltáríró volt az a személy, aki a zsoltárt írta. De lefordíthatnánk a” forDavid “- ot úgy, hogy”Dávid által”. Ez azt jelenti, hogy Dávid írta a zsoltárt?Vagy valaki más írta, és betette Dávid zsoltárkönyvébe? Nem tudjuk. Sok Bibliakutató úgy gondolja, hogy a * zsoltáríró jóval Dávid halála után írta a 138.zsoltárt.

ha Dávid nem írta a zsoltárt, akkor talán valaki írta a száműzetés után. A száműzetés akkor volt, amikor a zsidók ellenségei arra kényszerítették őket, hogy Babylonban éljenek. Amikor 70 évvel később hazajöttek, újra meg kellett építeniük a templomukat. A templom Isten háza volt Jeruzsálemben. “*Szent *templomnak ” nevezték (2.vers), mert hitték, hogy Isten él benne.Csak Isten volt * szent (vagy nagyon, nagyon jó). Ezért szentté tette azokat a helyeket is, ahol élt.

aki a zsoltárt írta, hálát ad Istennek (1.és 2. vers). Azért, mert segítséget küldött neki (6.és 7. vers).

a 4.vers fontos a Bibliakutatók számára. Azt mondja nekik, hogy Isten olyan dolgokat tenne, hogy mindenki köszönetet mondjon neki, nem csak a zsidóknak.

mit jelent a 138.Zsoltár?

1. vers: a hamis istenek más országok istenei voltak,mint Babilon és Asszíria. “*Dicséretek”olyan szavak, amelyek azt mondják, milyen nagyszerűvalaki. Itt a zsoltáros az Úrról ír. Az Úr különleges név Isten számára. Ez Isten “Szövetség” neve. A * szövetség az, amikorkét ember (vagy embercsoport) egyetért. Itt Isten beleegyezik, hogy szeret és segítséget nyújt népének. Népe egyetért abban, hogy szeretik és engedelmeskednek neki. “Teljes szívemből” egy héber (és angol) módja annak, hogy azt mondják,”amennyire én possiblycan”.

2.vers: “a neved” többet jelent, mint”Isten” vagy “*úr”. Mindent jelent, ami Isten. A “kedves szeretet” egy különleges bibliai szó. Ez azt jelenti, hogy Isten szeretete az ő népe iránt:

· soha nem fejeződik be;

· mindig segítséget küld.

3.vers: “bátorrá és erőssé tettél” – ezt írta David. Gyakran, amikor segítségre volt szüksége, imádkozott az Úrhoz. Az Úr mindig válaszolt neki.

4.és 5. vers: nem tudjuk, hogyan hallották ezek a királyok Isten ígéreteit. De ők:

· megköszönték neki (4.vers); és

· énekeltek róla (5. vers).

Istennek *dicsősége van, mert nagy. Ő nagyon, nagyon nagyszerű. Tehát úgy tűnik, mintha ragyogna, ahogy a nap süt! Ezt jelenti a” dicsőség”.

6.vers: ez két embercsoportról szól. Az egyik csoport olyan emberek, akiknek segítségre van szükségük. Isten magasan van felettünk a mennyben. De még mindig látja, kinek van szüksége segítségre. Ő is látja a * büszke embereket. Ezek az emberek azt hiszik, hogy őkolyan jó, hogy nincs szükségük segítségre. Nem tudjuk, hol van a mennyország.* A menny Isten otthona. De Isten mindenkit lát a mennyből!

7.vers: “Isten jobb keze” egy héber módja annak, hogy azt mondja: “mit tesz Isten a földön”. Lefordíthatjuk, “Isten erejével”.

a 8.vers: “kedves szereteted mindig folytatódik”arra késztet minket, hogy a 136. Zsoltárra gondoljunk. Ott, szinte minden vers befejezi “a kindlove mindig folytatódik”. Nézd meg a 2.vers “kindlove”megjegyzését. A “kezed munkája” azt jelenti, amit Isten tesza földön.

valami tennivaló

1. Ha segítségre van szüksége, imádkozzon érte Istenhez. Válaszolni fog.

2. Olvassa el néhány zsoltárt. És találd meg azt, amit Isten megígért a népéért.

szövetség ~ két ember megállapodott abban, hogy mit kell tennie(itt Isten és az ő népe). Lásd a 120. zsoltárt a szövetségről.

száműzetés ~ távol a saját országától.

dicsőség ~ valami, ami nagyon ragyog. Isten dicsőséges, mert az ő igazsága ragyog belőle.

szív ~ a test része. * A zsidók azt hitték, hogy gondolkodsza szívedben.

mennyország ~ Isten otthona.

Szent ~ minden jó, nincs rossz benne; elkülönül *bűn;nagyon, nagyon jó; csak Isten igazán Szent. A föld, ahol vele élaz emberek is szentek. Ez azért van, mert ott van.

zsidó ~ olyan személy, aki Ábrahámtól, Izsáktól és Jakobtól és gyermekeiktől született.

Úr ~ a *szövetség neve Istennek (*szövetségben egyetértesz valakivel).

dicséret ~ azt mondani, hogy milyen nagyszerű valaki; vagy olyan szavak, amelyek azt mondják, hogy milyen nagyszerű valaki.

büszke emberek ~ a büszke emberek azt gondolják, hogy jók éskever. De lehet, hogy nem.

zsoltáros ~ az a személy, aki zsoltárt (vagy zsoltárokat) írt.

igaz ~ nagyon jó (csak Isten igazán igaz). Isten azt mondja, hogy az emberek, akik szeretik és engedelmeskednek neki, igazak. Néha azt mondjuk, hogy “igazak”, Vagyis “igazak”. Nézd afterPsalm 5 könyvében 1 A zsoltárok Dávid többet a szó”igaz”.

igazság ~ mi van, ha *igaz.

bűn ~ nem engedelmeskedni Istennek; vagy mit csinálsz, ha nem engedelmeskedsz Istennek.

templom ~ egy hely, ahol az emberek találkoznak, hogy imádják Istent.

teljes szívemből ~ egy módja annak, hogy azt mondjam: “mindent megteszek, hogy megtörténjen”.

a neved ~ nézd meg, mit jelent a 138.Zsoltár.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.