Felismerési szekvencia

a felismerési szekvencia olyan DNS-szekvencia, amelyhez egy DNS-kötő domén szerkezeti motívuma kötési specifitást mutat. A felismerési szekvenciák palindromok.

az Sp1 transzkripciós faktor például megköti az 5′-(G/T)gggcgg(G/A)(G/A)(C/T)-3′ szekvenciákat, ahol (G/T) azt jelzi, hogy a domén ebben a helyzetben guanint vagy timint köt meg.

a restrikciós endonukleáz PstI felismeri, megköti és hasítja az 5′-CTGCAG-3’szekvenciát.

a felismerési sorrend eltér a felismerési helytől. Egy adott felismerési szekvencia előfordulhat egy vagy több alkalommal, vagy egyáltalán nem, egy adott DNS-fragmentumon. A felismerési helyet a webhely helyzete határozza meg. Például a következő DNS-szekvencia-fragmentumban két PstI-felismerő hely van, amelyek a 9., illetve a 31. bázistól kezdődnek. A felismerési szekvencia egy meghatározott szekvencia, általában nagyon rövid (kevesebb, mint 10 bázis). A fehérje specifitásának mértékétől függően a DNS-kötő fehérje több specifikus szekvenciához is kötődhet. A PstI esetében, amelynek egyetlen szekvenciaspecifitása van, 5′-CTGCAG-3′. Mindig ugyanaz, akár az első felismerési helyen, akár a következő példasorozatban a másodikban. Az Sp1 esetében, amelynek többszörös (16) szekvenciaspecifitása van a fentiek szerint, a következő példa szekvencia fragmentumában a két felismerési hely 18 és 32, és a megfelelő felismerési sorrendjük 5′-GGGGCGGAGC-3′ és 5′-TGGGCGGAAC-3′.

5 ‘- AACGTTAGCTGCAGTCGGGGGCGGAGCTAGCTGCAGGAATTGGGCGGAACCT-3 ‘

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.