Wood Furniture

takuuajan ensimmäisen vuoden aikana Bassett maksaa tai maksaa – ennakkohyväksynnällä-kohtuulliset ja tavanomaiset työvoimakustannukset katettujen varaosien korjaamisesta tai asentamisesta. Takuuajan ensimmäisen vuoden jälkeen ostaja vastaa katettujen varaosien korjauksen tai asennuksen kustannuksista.

ensimmäisen vuoden jälkeen Bassett ei maksa takuun piiriin kuuluvien tuotteiden kuljetuskuluja tehtaalle eikä tehtaalta takuun voimassaoloaikana tai sen jälkeen. Tämä on ostajan vastuulla. Bassett pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tämän rajoitetun takuun nojalla kaikista huoltovaatimuksista, jos hakija ei voi esittää jäljennöstä kuitista tai muuta ostotodistetta.

TÄMÄ TAKUU EI KOSKE LATTIANÄYTTEITÄ TAI HUONEKALUJA, JOITA MYYDÄÄN SELVITYSTILASSA, KONKURSSISSA TAI VASTAAVANLAISESSA MYYNNISSÄ. KAIKKI TÄLLAISET HUONEKALUT MYYDÄÄN SELLAISENAAN KAIKKINE VIKOINEEN JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI HILJAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Tämä takuu kattaa uudet tuotteet vain silloin, kun ne ovat alkuperäisen vähittäismyyjän omistuksessa ja niitä käytetään tavanomaisissa kotitalousolosuhteissa. Tämä takuu ei koske vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat kaupallisesta käytöstä (mukaan lukien käyttö vuokrakiinteistöissä), kuljetuksen tai toimituksen aikana aiheutuneista vahingoista, Bassettin valtuuttamien korjausten tai korjausyritysten aiheuttamista vahingoista, huolimattomuudesta, väärinkäytöstä, väärinkäytöstä, huonosta kohtelusta, kemikaaleille ja/tai nesteille altistumisesta, onnettomuuksista, käytöstä, johon tuotetta ei ole suunniteltu, ja/tai tuotteen epäasianmukaisesta huollosta, puhdistuksesta tai hoidosta.

BASSETT NIMENOMAISESTI RAJOITTAA TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA ILMOITETTUIHIN AJANJAKSOIHIN KAIKKI HILJAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA IMPLISIITTISET TAKUUT SIITÄ, ETTÄ KATETUT OSAT SOPIVAT JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. BASSETT EI NIMENOMAISESTI HYVÄKSY MITÄÄN HILJAISTA TAKUUTA MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI MITÄÄN HILJAISTA TAKUUTA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN NIILLE OSILLE, JOITA EI OLE NIMENOMAISESTI KUVATTU TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN PIIRIIN KUULUVIKSI JA JOITA MYYDÄÄN SELLAISENAAN KAIKKINE VIKOINEEN (MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN TAKATYYNYIHIN, SIVU-JA KÄSIVARSITYYNYIHIN). BASSETT EI OLE VASTUUSSA EIKÄ MAKSA VAHINGONKORVAUKSIA.

Kaikki tämän takuun nojalla korjatut tai vaihdetut tuotteet ovat oikeutettuja ainoastaan alkuperäisen korjattavan tai vaihdettavan tuotteen jäljellä olevan takuuajan ajan. Osia voi olla mahdollista tilata ja ostaa takuun ulkopuolella.

oikeutesi
tämä takuu antaa sinulle erityisiä laillisia oikeuksia ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain. Jotkut valtiot eivät salli poissulkemisia ja rajoituksia satunnaisista ja välillisistä vahingoista tai rajoituksia implisiittisiin takuisiin, joten edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.