Personal Activity Intelligence (pai): a new standard in activity tracking for obtaining a healthy cardiorespiratory fitness level and low cardiovascular risk☆

huolimatta kaikesta fyysiseen aktiivisuuteen (PA) ja kardiorespiratoriseen kuntoon (CRF) liittyvästä terveyshyödystä, alhaiset PA-tasot ovat saavuttaneet pandemian mittasuhteet, ja passiivisuus on neljäs johtava syy kuolema maailmanlaajuisesti. Ajanpuute, ja kyvyttömyys itse hallita ovat usein mainittu tärkeimmät esteet saada riittävä PA. Äskettäin kehitettiin uusi henkilökohtainen pa-seurantamittari nimeltä Personal Activity Intelligence (PAI), jonka tavoitteena on helpottaa määrittämistä, kuinka paljon PA-arvoa viikossa tarvitaan vähentämään ennenaikaisen kuolleisuuden riskiä ei-tarttuviin tauteihin. PAI voidaan integroida itsearviointiin sykevälineisiin ja määrittää viikoittaisen hyödyllisen sykevälimallin PA: n aikana ottamalla huomioon henkilön sukupuolen, iän sekä lepo-ja maksimisykkeet. Yleisväestöstä sydän-ja VERISUONITAUTIPOTILAIDEN alaryhmiin ulottuvien yksilöiden PAI-arvon todettiin lähtötilanteessa ≥100 viikossa, Pai-arvon nousun ja pitkäaikaisen korkean PAI-arvon todettiin viivyttävän ennenaikaista kuolemaa CVD: hen ja kaikkiin syihin riippumatta siitä, täyttyivätkö nykyiset Pai-suositukset vai eivät. Tärkeää on, että Pai-pistemäärä ≥100 lähtötilanteessa, ≥100 Pai-pistemäärä säilyi ja pai-pistemäärä kasvoi ajan myötä, kun elinaikaa kertyi useita vuosia. Lisäksi viikoittaisen PAI-arvon saavuttaminen ≥100 heikensi vakavaa yhteyttä CVD: n riskitekijöiden ryhmittelyn ja pitkittyneen istumisajan välillä. PAI ja objektiivisesti mitattu CRF (kuten vo2peak osoittaa) yhdistyivät positiivisesti luokitellusti, ja yksilöillä, joiden Pai-pisteet olivat 100-150, oli odotettavissa ikä-ja sukupuolikohtaisia VO2peak-keskiarvoja. PAI-arvo ≥100 liittyi korkeampaan VO2peak-arvoon sekä miehillä (4, 1 mL·kg−1·min−1; 95%: n luottamusväli, 3, 5−4, 6) että naisilla (2, 9 mL·kg−1·min-1; 95%: n luottamusväli, 2, 4-3, 3) verrattuna vertailuryhmään <100 PAI. Pai: n, PA: n ja Vo2peakin yhdistetty analyysi osoitti, että Pai: n pistemäärä ≥100 liittyi korkeisiin VO2peak-arvoihin riippumatta siitä, täyttivätkö nykyiset Pai: n suositukset vai eivät. Yhdessä nämä tulokset viittaavat siihen, että PAI voi olla hyödyllinen väline motivoida ihmisiä tulemaan ja pysymään fyysisesti aktiivisena määrittämällä, kuinka paljon PA: ta tarvitaan merkittävien terveyshyötyjen tuottamiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.