Kansainvälinen EU-hanke ”RD-Action”

eri maiden yhteistyö TK: n aihealueella osoittautui aiemmin hyödylliseksi. TK-toiminnan laaja maantieteellinen kattavuus on avain onnistumiseen, sillä se edistää eurooppalaisten suositusten siirtämistä kansallisiin politiikkoihin ja tietojen ja huolenaiheiden keräämistä jäsenvaltioilta harvinaisia sairauksia käsittelevälle komission asiantuntijaryhmälle (Cegrd) eli Euroopan komissiolle.

Rare Disease Action-hanke (RD-Action), johon osallistui 34 tuensaajaa ja 30 yhteistyökumppania 40 osallistujamaasta, pyrki luomaan johdonmukaisen eurooppalaisen tavan vastata TK-alan haasteisiin. EU-maiden lisäksi muut Euroopan maat, kuten Islanti ja Sveitsi, sekä Euroopan ulkopuoliset maat, kuten Kanada ja Australia, osallistuivat tutkimus-ja kehitystoimintaan ja osallistuivat siten tutkimus-ja kehitystoiminnan kansainväliseen kehitykseen. Tutkimus-ja kehittämistoiminnan yhtenä tavoitteena oli tukea Orphanet-tietokannan kehittämistä ja kestävyyttä. Toinen tavoite on ollut edistää ratkaisuja, joilla varmistetaan terveystietojärjestelmien tutkimus-ja kehitystoiminnan asianmukainen kodifiointi kaikkialla Euroopassa. Lisäksi muita tavoitteita olivat tutkimus-ja kehittämistoiminnan parissa elävien ihmisten kannalta ensisijaisten kysymysten käsittely panemalla täytäntöön EU: n neuvoston suosituksessa määriteltyjä toimia tutkimus-ja kehittämistoiminnan alalla ja varmistamalla näiden toimien kestävyys sekä tukemalla CEGRD: n työtä.

kolmivuotinen Euroopan yhteinen toiminta alkoi kesäkuussa 2015 ja päättyi heinäkuussa 2018. Euroopan komissio on osarahoittanut sitä.

hankkeen sisältö

tutkimus-ja kehittämistoiminta koostui 6 työpaketista (WP). DIMDI johtaa työohjelmaa 5 ja ohjaa, ylläpitää ja edistää Orpokodien käyttöönottoa kaikissa jäsenvaltioissa. DIMDIN osallistuminen tähän eurooppalaiseen työryhmään mahdollisti kokemusten vaihdon helpottamisen ja on ollut olennaista synergistiselle ja johdonmukaiselle kehitykselle kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.