Definitionsgruppe

en gruppe er dannet af et sæt mennesker, der spiller specifikke roller og gensidige, som handler efter normer, værdier og mål, der tidligere var enige om hans formelle træning for at opretholde kontinuitet og stabilitet i et samfund.

det er umuligt at tænke på samfundet uden underopdeling i grupper af mennesker. Desuden er det umuligt at tænke på mennesket som isoleret fra de andre væsener, som han danner hele samfundet med. Mennesket har konstant brug for andre, og hans forhold til dem har et naturligt behov for interaktion. Dette er grunden til, at grupper dannes i samfundet og generelt grupperes af mennesker med nogle lignende egenskaber, hvad enten det er fysisk (såsom atletgrupper) eller ideologisk (politiske partier).

generelt deler de mennesker, der integrerer det, Ideer, smag, projekter eller andre omstændigheder, der får dem til at gruppere sig i en fællesnævner. Desuden kan de i mange tilfælde og situationer være så afgørende og magtfulde, at de skaber sig en vigtig ændring for samfundets gode og udvikling eller har ført til noget initiativ, der viste sig at være et fund for det samfund, de tilhører. Men de kan også stå på den anden side og blive meget vigtige forhindringer, hvis de vil, og deres magt understøtter dem.

disse grupper, uanset deres formål, er hovedkomponenten i den sociale struktur, og det vil være i disse, At roller og status vil blive omsat i praksis. Der er to forskellige typer af grupper, primær og sekundær. I det første finder vi individets familie, til denne vælger ikke at tilhøre, men gives af den daglige sameksistens, og i det andet er der et varieret udvalg af muligheder, som vil være præget af relaterede interesser, samarbejde og projekter, og blandt disse er skolen, arbejdet, vennegruppen, fodboldholdet eller teaterkammeraterne.

derudover er der grupper oprettet af en person eller gruppe af mennesker til specifikke formål, som generelt sigter mod at fokusere på en social situation eller et problem, som for eksempel civile organisationer, også kaldet “ikke-statslige” eller “tredje sektor” (også kaldet “organiseret civilsamfund”). I disse grupper danner folk arbejdshold, der forsøger at fokusere og løse forskellige problemer, såsom at tage sig af børn i fare, tilbyde plads til borgerdeltagelse, skaffe midler til sundhedsbehandlinger, kæmpe for menneskerettigheder, blandt andre årsager.

politiske grupper er også meget populære, selvom de mest er kendt som “politiske partier” eller “politiske strømme”. I dette tilfælde holder gruppen ud over viljen og et fælles mål også en mere eller mindre homogen politisk ideologi, og generelt er der roller og især hierarkier meget mere markante end i grupperne af civile organisationer. Der kan også være figuren af en” leder”, repræsenteret af en, der har den største sociale bane eller magt, og som stræber efter en bestemt position eller position inden for lokal, provinsiel eller national regering.

og blandt de mest fremtrædende egenskaber, der observeres af disse og deres medlemmer, er kommunikationen mellem medlemmer, normer og adfærd, som tid og brug vil konvertere til skikke, interesser og værdier, der vil blive diskuteret og kan accepteres eller afvises, og hvert medlem vil spille en bestemt rolle. I dette sidste punkt er det nødvendigt at stoppe, fordi ikke alle medlemmer vil have samme betydning, da der ofte i disse organisationer er de såkaldte formelle eller uformelle ledere, der vil være lidt dem, der vil lede gruppens vej og mission.

fra kommunikation er det muligt at oprette grupper i samfundet. Vi kan sige, at kommunikation er en iboende proces, der er afgørende for sammenhængen mellem mennesker. Hvordan ville de ellers gøre for at nå til aftaler, sætte mål eller målsætninger og udføre aktiviteter i jagten på en sag?

mens medlemskab af en gruppe grundlæggende bestemmes af indkomst, kaldes denne gruppe social klasse. I denne forstand er betegnelsen “grupper” en studiefaktor, da folk er opdelt efter tidligere bestemte variabler for at lette deres anerkendelse, deres undersøgelse og i mange tilfælde anvendelsen af offentlige politikker eller markedsstrategier. For eksempel, hvis der er flere mennesker i et samfund uden grundskoleuddannelse, vil offentlige politikker sigte mod at styrke adgangen til uddannelse på dette primære niveau af menneskelig uddannelse. Med hensyn til markedet tillader segmenteringen af” kunder ” udvikling og reklame for forskellige produkter i overensstemmelse med befolkningens egenskaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.