Definición.de

det er vigtigt at understrege den etymologiske oprindelse af udtrykket topografi for bedre at forstå dens betydning. I dette tilfælde findes den på græsk, hvor vi opdager, at det bestemmes, at dette koncept er dannet af foreningen af tre klart differentierede dele: topos, der kan oversættes som “sted eller territorium”, grafverbet, der er synonymt med “skrive eller male” og suffikset –ia, der svarer til “kvalitet”.

topografi

det er kendt under navnet topografi til den disciplin eller teknik, der er ansvarlig for at beskrive detaljeret overfladen af et givet terræn. Denne gren fokuserer som sagt på studiet af alle de principper og processer, der giver mulighed for at overføre overfladens særlige forhold, hvad enten det er naturligt eller kunstigt, til en graf.

landmålere bruger til deres opgave todimensionale systemer på H-og Y-akserne, mens højden udgør den tredje dimension. Terrænets højde afspejles imidlertid i de topografiske kort ved hjælp af linjer, der forbinder med et referenceplan, kendt som konturlinjer.

disse kort er derfor ikke kun kendetegnet ved, at de repræsenterer aflastningen af overfladen bestemt i en klart defineret skala, men også ved, at de har den fordel, at de repræsenterer et meget stort område i et område som en provins eller endda en region.

denne sidste omstændighed er den, der er den største forskel med hensyn til, hvad der er de såkaldte topografiske planer, der henviser til en mindre udvidelse af territoriet. Blandt kendetegnene for dem skiller sig ud, at de normalt er opdelt i, hvad der svarer til en reel kilometer af det førnævnte område, og at de har de såkaldte legender.

disse sidste elementer, takket være, at enhver, der har foran et af disse fly, vil være i stand til at forstå perfekt, hvad der er repræsenteret i det. Og det er, at de bestemmer, hvilke symboler der identificerer, hvad der er floder, træer, bygninger, veje eller endda broer.

på samme måde skal det understreges, at disse dokumenter normalt bruges i, hvad der er udviklingen af udendørs aktiviteter.

det skal bemærkes, at topografi har stor værdi for videnskaber som agronomi, arkitektur, geografi og teknik. Anvendelsen af geometriske begreber til at beskrive den fysiske virkelighed er meget vigtig i landbrugsaktivitet eller i opførelse af bygninger, for eksempel.

den topografiske aktivitet har en dobbelt dimension: det er nødvendigt at besøge det pågældende sted for at analysere det med de relevante instrumenter, mens det i et efterfølgende trin er nødvendigt at overføre de indsamlede data til et skab eller laboratorium for dets fortolkning og udvikling af kort.

totalstation er den enhed, der er nødvendig og bruges til måling af stier eller afstande og vinkler både vandret og lodret. Ved at kende koordinaterne for det sted, hvor stationen blev installeret, kan du indstille de tredimensionelle koordinater for ethvert punkt, der måles. Når disse koordinater behandles, kan landmåleren begynde at grafisk repræsentere overfladens detaljer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.