učení založené na problémech

učení založené na problémech (PBL) je přístup zaměřený na studenty k učebním osnovám, kde prezentace klinických případů jsou stimulem pro získání základních vědeckých znalostí potřebných k pochopení základních mechanismů a prostředků rozvoje dovedností klinického uvažování. Naši studenti se řídí systémem založeným na systému double-pass, což jim umožňuje rozvíjet integrované problémy učení, včetně základních i klinických věd, po dobu dvou let.

na podzim roku 2019 jsme spustili nové osnovy pro naše skladby SGL i PBL. Zatímco přístup PBL zůstává stejný, naši studenti budou zapojeni do dalších aktivit, které ovlivňují zdraví celého pacienta, což je princip osteopatie. Naše kurzy zahrnují veřejně prospěšné práce, péče o konec života, sexualita, a věda za systémy zdravotní péče. Vzhledem k nezávislé povaze učení této trati je důraz na základní komponenty – systémové bloky, křižovatky, osteopatické klinické dovednosti (OCS) a podélné kurzy založené na projektu-určovány problémy kolektivního Učení každé skupiny. Podrobnější informace jsou k dispozici na naší nové stránce osnov.

student je způsobilý požádat o skladbu PBL, jakmile je přijat do SOM. Po výběru pro program PBL, student zůstane na této trati po celou dobu jejich předškolních let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.