Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním hodnocením

v průběhu let vědci vyvinuli řadu metod a nástrojů, které pomáhají shromažďovat a vyhodnocovat data. Dvě z těchto metod zahrnují vyhodnocení dat kvantitativně nebo kvalitativně. Některé jsou považovány za protiklady, kvantitativní a kvalitativní metody hodnocení jsou prospěšné, když se snažíte pochopit určitý výsledek nebo informaci.

kvantitativní

kvantitativní pozorování se provádí pomocí vědeckých nástrojů a měření. Výsledky lze měřit nebo počítat a každá jiná osoba, která se snaží kvantitativně posoudit stejnou situaci, by měla skončit se stejnými výsledky. Příkladem kvantitativního hodnocení by bylo „v letošním roce měla naše společnost celkem 12 klientů a dokončila 36 různých projektů pro celkem tři projekty na jednoho klienta.“

kvalitativní

více subjektivní než kvantitativní hodnocení, kvalitativní pozorování jsou definována ve vědě jako jakékoli pozorování provedené pomocí pěti smyslů. Protože lidé často dosahují různých interpretací, když používají pouze své smysly, kvalitativní hodnocení se stává obtížnějším reprodukovat s přesností; dva jednotlivci, kteří hodnotí stejnou věc, mohou skončit s různými nebo protichůdnými výsledky. Ve výzkumu a podnikání, kvalitativní hodnocení může zahrnovat hodnotové úsudky a emocionální reakce. Podobným příkladem kvalitativního hodnocení je „naše společnost vytvořila v loňském roce vizuálně přesvědčivější projekty než letos.“

použití

kvalitativní i kvantitativní hodnocení mají své využití v různých oblastech. Ve vědě, obojí může být důležité, když hodnotíte experimentální výsledky nebo rozhodujete, s jakou hypotézou přijít, i když kvantitativní hodnocení je někdy cennější pro ostatní v oboru. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení lze také použít k posouzení výkonnosti podniku a stanovení cílů. Mezi další oblasti, které běžně používají kvalitativní a kvantitativní metody hodnocení, patří některá z aplikovaných věd, psychologie, antropologie a sociologie.

výhody

jak kvantitativní, tak kvalitativní metody hodnocení mají své výhody, i když jedna je obvykle vhodnější než druhá v dané situaci. Kvantitativní hodnocení může pomoci odstranit lidskou zaujatost ze statistiky, což z něj činí spolehlivější skutečnost než jakákoli kvalitativně shromážděná informace. Přesné kvantitativní hodnocení lze tedy považovat za pravdu. Kvalitativní hodnocení může také znamenat pravdy, ale tyto pravdy jsou těžší získat, a hodnotitelé nemusí vždy souhlasit. Kvalitativní informace jsou však neocenitelné právě proto, že zahrnují lidskou interakci a interpretaci. Mnoho oborů tuto interpretaci potřebuje, aby se rozhodlo, jak postupovat vpřed nebo posoudit hodnotu minulých a budoucích zdrojů dat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.