Recenzejaderný receptor PXR, transkripční obvody a metabolická relevance☆,☆☆

receptor pregnanu X (PXR, NR1I2) je ligandem aktivovaný transkripční faktor, který patří do nadrodiny receptoru jaderného hormonu (NR). PXR je vysoce exprimován v játrech a střevě, ale nízké hladiny exprese byly také nalezeny v mnoha jiných tkáních. PXR hraje nedílnou roli v xenobiotickém a endobiotickém metabolismu regulací exprese enzymů a transportérů metabolizujících léky, jakož i genů zapojených do metabolismu endobiotik. PXR uplatňuje svou transkripční regulaci vazbou na své prvky dna odpovědi jako heterodimer s retinoidním x receptorem (RXR) a náborem řady koaktivátorů. Biologické a fyziologické důsledky aktivace PXR jsou široké, od metabolismu léků a lékových interakcí až po homeostázu četných endobiotik, jako je glukóza, lipidy, steroidy, žlučové kyseliny, bilirubin, kyselina retinová a kostní minerály. Účelem tohoto článku je poskytnout přehled o transkripčních obvodech a metabolické relevanci řízené PXR. Tento článek je součástí zvláštního čísla nazvaného: překlad jaderných receptorů ze zdraví na nemoc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.