Push Shot – golfové lekce & tipy

chcete se vyhnout zasažení tlaku z několika důvodů. Za prvé, a samozřejmě, nechcete tlačit míč, protože tlak neskončí na cíl. Míč bude alespoň trochu vpravo od plavební dráhy nebo zelené (opět pro hráče s pravou rukou) a budete muset použít další výstřel, abyste se dostali zpět na místo. Chybějící cíl však není jediným problémem s tlakem. Vzhledem k tomu, že Klubová tvář bude téměř vždy ponechána otevřená cíli, když je míč tlačen, přidáte do klubu podkroví a výstřel je téměř jistý, že přijde krátký. Takže nakonec vám zůstane výstřel, který je mimo linii a krátký od zamýšleného cíle, který jste vybrali. Je zřejmé, že pokud budete pravidelně zveřejňovat dobré skóre, budete muset tuto chybu ze své hry dostat co nejrychleji.

pokud jste přistáli na této stránce, je to pravděpodobně proto, že se potýkáte s push výstřel ve vaší hře. Bít konzistentní tlačí na hřišti je frustrující, jak budete vědět, míč nemá šanci přistát v blízkosti cíle, jakmile opustí svůj klub. Pro golfisty s pravou rukou, tlačil výstřel je ten, který opouští klub napravo od cílové čáry – a nikdy se nevrátí. Tyto druhy střel obvykle létají docela rovně, ale skončí daleko od cíle, protože byly zasaženy na špatné čáře od začátku.

golfové opravy od PGA PROS

Oprava obávaný Push Slice golfový míček letu Video článek
upevnění Golf Push Video článek
problémy s Push plátek? Zde je návod, jak to opravit Video článek
co je to Push plátek a jak vyléčit tento problém Video článek
co je Push Slice Golf Shot Video článek

lekce

Změna Push Do Golf Power Fade Video článek
praxe bít Golf Push výstřel naučit napájení Fade Video článek
technické Podrobnosti o golf Push Slice Video článek

cvičení cvičení

Nastavení Na Push Free světě golfových záběrů Video článek
cvičení pro zlepšení Golf Push Slice Video článek
Golf Push Shot, koš Swing Drill Video článek
je to všechno o rovnováze s problémem Push Video článek

golfové otázky

co způsobuje Golf Push Slice Shot? Video článek

golfová cvičení

Rolling Push up pro hruď Swing Power Video článek
Medicine Ball pro Push up sílu Video článek
Rolling Push up pro hruď Swing Power Video článek
Staff Push Down pro záda a ramena Video článek

zbavit se push výstřelů úplně není je to možné, protože vždy uděláte špatný švih a čas od času zasáhnete špatné záběry-stává se to každému – Co byste se však měli snažit udělat, je snížit frekvenci vašich výstřelů. Zlepšením mechaniky vašeho švihu byste měli být schopni snížit počet tlaků, které zasáhnete během průměrného kola, a vaše skóre by se v důsledku toho mělo zlepšit.

v tomto článku budeme diskutovat o tématu tlačil golfových záběrů z různých úhlů. Doufáme, že vám necháme důkladné pochopení tohoto tématu, abyste se mohli vrátit zpět do rozsahu a začít pracovat na zlepšení své techniky. Na konci, budeme také diskutovat o tom, jak push výstřely mohou ovlivnit Vaši krátkou hru, a co byste mohli udělat pro opravu této frustrující chyby.

Veškerý obsah Níže je napsán z pohledu golfisty s pravou rukou. Pokud náhodou hrajete levou rukou, věnujte prosím chvíli obrácení směrů podle potřeby.
– dvě složky pro Push

téměř každý golfista by rád zlepšil svou úroveň hry. Bohužel mnozí postrádají základní znalosti hry, které jsou potřebné k dosažení smysluplného pokroku. Pokud nerozumíte základům toho, jak hra funguje, bude vždy obtížné opravit chyby a narovnat své záběry.

tato linie myšlení se vztahuje na otázku push. Pokud nevíte, proč znovu a znovu tlačíte míč napravo od cíle, nemáte téměř žádnou šanci provést potřebné opravy. Takže v této části vysvětlíme, co se děje, když zatlačíte míč doprava. Tato znalost sama o sobě automaticky neopraví váš švih, ale je to velký krok správným směrem.

  • houpající se na cestě naruby. První polovina této rovnice je cesta dovnitř-ven. Kyvné klubu v tomto směru se chystá spustit míč napravo od zamýšlené cílové čáře, která je nutná pro výstřel být považován za tlak. Existuje celá řada otázek swing, které by vás mohly vést k houpačce zevnitř ven, a do těch se dostaneme později v článku. V tomto okamžiku stačí jednoduše pochopit, že když zasáhnete tlak, tak jste klub alespoň mírně otočili zevnitř ven přes oblast zasažení.
  • Club face square k houpačce. Chcete-li zasáhnout skutečný tlak-kde míč začíná napravo od zamýšlené čáry a letí skoro rovně, dokud nespadne – budete muset mít klubovou tvář blízko čtverce s vaší houpací cestou, když dopadnete na míč. Je důležité si uvědomit, že mít čtvercový obličej k Vaší houpačce není totéž jako mít čtverec k cílové čáře. Pokud se houpáte zevnitř ven, vaše houpačka směřuje doprava od cíle a při zasažení střely zasáhnete pouze tlak, pokud je obličej zhruba čtvercový k této linii dráhy. Pokud by měl být obličej při nárazu čtvercový k cílové čáře, zasáhli byste spíše remízu (nebo dokonce háček) než přímý tlak. Je to kombinace inside-out houpačka cestu a klub tvář, která je čtvercová k této houpačce cestu při nárazu, který opustí vás s push.

v tomto bodě bychom měli vzít čas na zmínku, že cesta dovnitř-ven není automaticky špatná věc. Ve skutečnosti, houpání klubu mírně zevnitř ven, když je spárován s klubovou tváří, která je při nárazu čtvercová k cílové čáře, a vést k krásné remíze. To je způsob, jakým mnoho z nejlepších golfistů na světě hrát hru. Pokud tedy při práci na hře zjistíte, že se váš klub pohybuje zevnitř ven přes impact, nepředpokládejte automaticky, že budete muset provést zásadní změny. Dokud tato cesta dovnitř není příliš dramatická, možná budete muset jednoduše upravit polohu obličeje, abyste se dostali zpět na trať.
– mechanické chyby

pokud neustále tlačíte míč napravo od cíle, mělo by být samozřejmé, že něco ve vašem golfovém švihu musí být opraveno. Po všem, pokud váš švih fungoval tak, jak má, míč by si našel cestu k cíli častěji – a tlak by nebyl tak velký problém. Je nevyhnutelné, že budete hit několik tlačil výstřely čas od času, ale zvážit provedení změny, pokud tlačil výstřely stát normou, spíše než výjimkou.

než budeme mluvit o tom, jaké druhy mechanických chyb mohou vést k tlaku, musíme se na chvíli zastavit a ujistit se, že to, co děláte, je vlastně tlak. Někteří golfisté si myslí, že jsou bít tlak, když jsou ve skutečnosti jen bít přímý výstřel se špatnou zarovnání. Když pošlete míč létající na přímé cestě napravo od cíle, je důležité potvrdit, že tato chyba nebyla výsledkem špatného cíle. Koneckonců, pokud míříte špatným směrem, když zaujmete svůj postoj, nezáleží na tom, jak dobrý je váš švih – míč stále nenajde cíl. Věnujte nějaký čas rozsahu a věnujte pozornost vašemu zarovnání, abyste se ujistili, že to ve skutečnosti není hlavní příčinou vašich problémů.

pro ty, kteří chybí vpravo, protože zasahují tlačené střely, a ne kvůli chybnému míření, mohou být na vině mechanické chyby uvedené níže.

  • smyčka nahoře. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak skončit s Inside-out houpačka cesta je smyčka houpačka nahoře. I když je možné mít smyčku nahoře v obou směrech, to, o čem zde mluvíme, je ten, který klesá směrem k vašemu tělu při přechodu na propad. Takže vaše backswing je poměrně široký a strmý, s Klub dostat ven z těla brzy. Pak, jak se přesunete z backswingu na downswing, pustíte klub dovnitř, a vaše ruce se dostanou velmi blízko k pravému rameni, než začnete houpat dolů. To obvykle dá klub dobře dovnitř cílové čáry, a nakonec se houpáte zevnitř ven, abyste udeřili míč. Pokud Klubová tvář skončí čtvercově na této houpací cestě, bude konečným výsledkem tlak. Práce se od tohoto druhu smyčky v přechodu by se mohla vrátit ke zlepšení vašeho pohybu s sebou. Pokud vezmete klub rovnou zpět od míče, měli byste být schopni vyhnout se tomuto druhu smyčky bez přílišných potíží. Bohužel, někteří golfisté nechali klub dostat se na vnější stranu cílové čáry brzy v backswingu, a tato chyba je později připraví na potíže. Práce na zlepšení způsobu, jakým přesunete klub zpět z míče během fáze s sebou a měli byste být schopni alespoň snížit, ne-li eliminovat, vaše smyčka nahoře.
  • posuvné místo otáčení. To je velký, a to je pravděpodobně hlavní příčinou tlačil golfových záběrů v amatérské hře. Během poklesu byste měli agresivně otáčet spodní část těla směrem k cíli. Když se to stane, je relativně snadné udržet klub v blízkosti správné roviny, a měli byste být schopni projít na docela dobré cestě. Pokud vás však rotace dolní části těla sníží, může do hry vstoupit celá řada problémů. Tam, kde se mnoho hráčů dostane do potíží, je během přechodu, když začnou propad posunutím doleva místo správného otáčení. Jakmile začnete tuto posuvnou akci, je prakticky nemožné zastavit a pravděpodobně to uděláte celou cestu nárazem až do cíle. Existuje několik problémů spojených s posunutím spodní části těla spíše než během ní. Za prvé, že rotační akce vám může pomoci vybudovat hodně rychlosti, takže budete chybět na této potenciální síly, pokud váš snímek. Taky, snímek pravděpodobně upustí klub dovnitř nahoře, a výsledkem bude houpání zevnitř ven. Toto je někdy známé jako „uvíznutí“, protože klub se může cítit, jako by se zasekl trochu za vámi, když se snažíte dohnat na cestě dolů. Typicky, jakmile jste uvízl, existují pouze dva pravděpodobné výsledky pro výstřel-push, nebo háček. Tlak bude mít za následek, pokud necháte čtverec obličeje s touto cestou dovnitř, zatímco narazíte na háček, pokud zavřete obličej před nárazem. Ať tak či onak, výstřel bude chudý a budete hledat odpovědi. Pokud se chystáte dostat pryč od tohoto problému, bude nutné zlepšit způsob, jakým vaše spodní část těla pracuje při poklesu. Zlepšením dolní části těla můžete usnadnit udržení klubu před vámi a tato zaseknutá pozice bude méně pravděpodobná.
  • míč příliš daleko zpět ve vašem postoji. Nejedná se o mechanickou chybu ve smyslu, že se něco pokazí s vaší skutečnou kyvnou akcí, ale spíše se to týká toho, co se stane, když nastavíte zásah do výstřelu. Pokud umístíte míč příliš daleko zpět ve svém postoji, můžete zasáhnout některé tlaky jen proto, že nemáte dostatek prostoru, abyste se dostali přes výstřel, než navážete kontakt. S míčem blíže k zadní noze než přední noha, dopad přijde brzy, a můžete zasáhnout výstřel, zatímco klub se stále pohybuje dovnitř. Pokud jsou skutečné základy vašeho švihu v dobrém stavu, zvažte možnost, že něco tak jednoduchého, jako je nastavení polohy míče, může narovnat vaše záběry.

existuje spousta způsobů, jak golfový švih pokazit. Při práci na vlastní houpačce zvažte nahrávání na video, abyste mohli objektivně nahlédnout do své techniky a co by mohlo být třeba zlepšit. Často se stává, že golfista si bude myslet, že dělá určitou chybu-jen aby později viděl na videu, že problém je něco úplně jiného. Bylo by to ztráta času zkusit opravit chyby houpačky, které ani neděláte, takže začněte s hodnocením videa, abyste si mohli být jisti, že pracujete na správných věcech. V další části vám představíme několik užitečných cvičení, které můžete použít během tréninku, abyste se vyhnuli problému tlačených výstřelů.
– užitečné Swing vrtačky

není snadné převést nové poznatky o golfového švihu do akce na rozsah nebo hřiště. I když víte, o co byste se měli snažit, nebude to nutně snadné. S níže uvedenými dvěma cvičeními, doufáme, že vám pomůžeme překlenout propast mezi znalostmi a akcí. Zvažte možnost vyzkoušet jeden nebo oba tyto cvičení během nadcházejícího tréninku.

  • Připojeno s sebou. Jak jsme zmínili výše, jednou z možných příčin výkyvné cesty dovnitř je špatná cesta s sebou, která se pohybuje příliš daleko ven. Chcete-li pracovat na nápravě, zkuste tento jednoduchý vrták. I když můžete provést tento vrták na střelnici, nebudete s ním ani bít žádné výstřely – je to pouze vrták. Chcete-li začít, budete chtít vzít jednu ze svých středních žehliček z tašky, spolu s pár golfových rukavic. Tyto rukavice však nebudete mít na sobě-pod každou paži se položíte a chytíte je v této poloze pro zpětný výkyv. Pokud nemáte k dispozici dvě rukavice, bude stačit jakýkoli jiný malý, měkký předmět. S rukavicemi na místě pod paží zaujměte postoj a proveďte zpětný pohyb. Cílem je udržet rukavice bezpečně na svém místě po celou dobu vašeho backswingu. Chcete-li tak učinit, budete muset držet ruce spojené s tělem pěkně až na vrchol. Pokud během jídla necháte ruce příliš vzdálit, jedna nebo obě rukavice padnou. Po několika úspěšných opakováních tohoto cvičení nastavte tyto rukavice na stranu a vraťte se k zasažení normálních výstřelů. Snažte se mít na paměti pocit zůstat ve spojení s rukama a měli byste zjistit, že vaše cesta s sebou je lepší jako výsledek.
  • přezka pásu k cíli. Toto druhé cvičení je tak jednoduché, jak se dostanou. Ve skutečnosti, nebudete ani dělat nic jiného, než je obvyklé, když udeří své záběry. Jste jen bude trefit míč dolů rozsah, jak byste obvykle, jen budete kontrolovat na jeden konkrétní bod po každém švihu. Jakmile je míč poslán na cestě, držte cílovou pozici a podívejte se dolů, abyste zkontrolovali polohu spony na opasek (nebo tlačítko na kalhotách nebo šortkách, pokud nemáte pás). Cílem je, aby vaše spona na opasek ukazovala směrem k cíli – nebo dokonce trochu vlevo od cíle-po dokončení houpačky. Vstup do této pozice potvrdí, že jste odvedli dobrou práci při otáčení dolní části těla při sestupu. Pokud se vám nepodaří otočit tak daleko, můžete se klouzat místo otáčení, a už jsme mluvili dříve o tom, jak to může být problém, pokud jde o tlačil výstřel. Pokud tento vrták odhalí problém, pokračujte v práci na rotaci dolní části těla při klesání, dokud nebudete schopni tuto sponu opasku dostat až do cíle čas od času.

tyto dvě vrtačky opravdu nevyžadují žádné další vybavení, kromě několika náhradních golfových rukavic,a jsou snadno proveditelné během jakéhokoli rozsahu. Začleněním jednoho nebo obou těchto cvičení do vaší příští návštěvy driving range, můžete doufejme dosáhnout pokroku od vašeho vzoru tlačených výstřelů.
– Push výstřely v krátké hře

můžete samozřejmě tlačit své krátké herní záběry, stejně jako můžete tlačit jakýkoli jiný druh výstřelu. Ať už se jedná o putt ze tří stop nebo čip ze strany greenu, tlačit míč napravo od zamýšlené linie je nákladná chyba. Pojďme zabalit náš článek tím, že rychle diskutujeme o tom, jak se push výstřely mohou dostat do vaší krátké hry.

  • končím na putt. Jedním z běžných způsobů, jak tlačit putt, je jednoduše vzdát se mrtvice. To se často stává, když golfista postrádá důvěru potřebnou k urychlení putter celou cestu přes bít oblasti a směrem k cíli. Pokud máte v zadní části své mysli pochybnosti o tom, zda se chystáte udělat putt, kterému čelíte, můžete se na poslední chvíli vzdát tahu – a tlačit míč doprava. To je obzvláště běžný problém na krátkých putts, kde víte, že byste to měli udělat, ale stále máte pochybnosti o své schopnosti tak učinit. Pokud jste tlačili své krátké putty, nejlepší věc, kterou můžete udělat, je strávit nějaký čas během tréninku, aby jich bylo co nejvíce. Tím, že klepe v putt po putt z krátkého dosahu, si můžete vybudovat svou důvěru a doufejme, že nechat ty Mine na pravé straně v minulosti.
  • míč příliš daleko zpět při štěpení. Pravděpodobně vám bylo řečeno, že při sekání musíte hrát míč zpět ve svém postoji, takže můžete zasáhnout výstřel úderem dolů. A do jisté míry je to dobrá rada. Pokud však jdete příliš daleko a hrajete míč zpět ve svém postoji, můžete nakonec tyto záběry důsledně tlačit napravo od zamýšlené linie. Když je míč zpět u pravé nohy, je těžké správně vyrovnat klub v době, kdy dosáhnete nárazu. Zvažte posunutí pozice míče jen mírně dopředu pro vaše standardní výstřely čipů – i když stále za středem-a možná pro vás bude snazší zasáhnout cílovou čáru. To bude trvat nějaký pokus a omyl vytočit v ideální pozici míč pro vaše chip výstřely, takže nezapomeňte zahrnout nějaký čas chipping jako součást svého standardního tréninku.

nemusíte sedět a přijímat push výstřely, které vás v současné době stojí tahy na hřišti. Jistě, nikdy nebudete schopni je zcela eliminovat, ale můžete snížit cestu zpět na push výstřely jen tím, že zlepšíte základy své švihové techniky. Doufáme, že informace v tomto článku vám pomohou dosáhnout pokroku směrem k cíli menšího počtu výstřelů v blízké budoucnosti. Hodně štěstí!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.