provedení analýzy kořenové příčiny je srdcem korekční akce kořenové příčiny

význam nástrojů a týmu

jedním z největších faktorů při určování účinnosti RCCA je to, jak efektivní tým spolupracuje na implementaci řešení. Nejkritičtějšími oblastmi se zdají být usnadnění znalostí a ochota týmu zpochybnit předpoklady a kriticky zhodnotit směr analýzy.

dalším důležitým faktorem může být začlenění členů týmu mimo oblast zaměření. Může přinést nový pohled na analýzu hlavních příčin, což zase vede k myšlení mimo typické vzorce a určení nejvhodnějšího nápravného opatření.

kromě zkušeností týmu je povaha problému důležitým faktorem při výběru nástroje pro nápravná opatření. Existuje mnoho nástrojů pro provádění analýzy příčin a všechny se zdají být účinné. Měli byste si vybrat ty, které nejlépe vyhovují vašim organizačním potřebám. Účinnost těchto nástrojů do značné míry závisí na jejich použití a implementaci.

jednoduché a zjevnější problémy lze obvykle odhalit pomocí pěti Whys. Zatímco složité situace a problémy je třeba přistupovat s komplexnějšími nástroji, jako je diagram příčin a následků, aktuální strom Reality nebo diagram vzájemných vztahů.

dalším důležitým faktorem je zjistit, kdy přestat hledat příčiny a zvolit nápravná opatření k řešení zjištěných problémů. Čím více budete hledat, tím více potenciálních příčin najdete. Využijte tedy své zkušenosti, znalosti a intuici, abyste si uvědomili, kdy jste kopali dostatečně hluboko, a Rozpoznejte okamžik, kdy budete jednat.

problémy se mohou projevit mnoha způsoby. Chcete-li však skutečně vyřešit problém a provést co nejefektivnější nápravná opatření, musíte se ujistit, že řešíte skutečnou příčinu. A nejlepší způsob, jak to udělat, je pochopit vaše podnikání a deset hlavních příčin problémů, se kterými se můžete setkat. Teprve pak budete více připraveni řešit problémy, jak k nim dojde, a poskytnout lepší budoucnost vaší organizaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.