periglaciální geomorfologie

Předmluva xi

potvrzení xiii

1 Úvod 1

1.1 periglaciální koncepce: definice a rozsah 1

1.2 periglaciální říše 5

1.3 vývoj periglaciální geomorfologie 5

1.4 periglaciální geomorfologie: kvartérní kontext 7

2 periglaciální prostředí 11

2.1 úvod 11

2.2 periglaciální podnebí 11

2.3 půdy v periglaciálním prostředí 17

2.4 vegetační pokryv v Periglaciálních prostředích 18

2.5 syntéza 20

3 pozemní zmrazení a rozmrazování 23

3.1 Úvod 23

3.2 zemní vytápění a chlazení 23

3.3 zmrazení půdy 28

3.4 segregace ledu v mrazících půdách 32

3.5 konsolidace tání 37

3.6 syntéza 38

4 Permafrost 39

4.1 Úvod 39

4.2 termální režim permafrostu 40

4.3 klasifikace permafrostu 43

4.4 detekce, mapování a modelování permafrostu 44

4.5 distribuce permafrostu 46

4.6 interakce Permafrost–ledovec 53

4.7 Geomorfní význam permafrostu 54

5 pozemní led a Kryostratigrafie 57

5.1 Úvod 57

5.2 genetická klasifikace pozemního ledu 57

5.3 popis pozemního ledu 62

5.4 kontakty ledu 66

5.5 kryostratigrafie 67

5.6 přechodová zóna 69

5.7 masivní pozemní LED 72

5.8 Yedoma 76

6 tepelné kontrakce krakování: ledové klíny a související reliéfy 81

6.1 Úvod 81

6.2 tepelné kontrakce krakování a vývoj polygonu 81

6.3 ledové žíly a ledové klíny 84

6.4 LED]Klínové polygony 87

6.5 pískové žíly a pískové klíny 89

6.6 kompozitní žíly a kompozitní klíny 90

6.7 Písek]Klínové polygony 90

6.8 mrazové praskání sezónně zmrzlé půdy 91

6.9 tání modifikace mrazových klínů 91

6.10 mráz]Klínové pseudomorfy a mrazové polygony v oblastech minulého permafrostu 92

7 Pingos, Palsas a jiné mrazové mohyly 97

7.1 Úvod 97

7.2 charakteristika Pingos 97

7.3 hydrostatické Pingos 99

7.4 hydraulické Pingos 101

7.5 Pingo problémy a problémy Pingos 104

7.6 segregační ledové mohyly: Palsas, Lithalsas a související reliéfy 105

7.7 Palsas 106

7.8 rašelinové plošiny 109

7.9 Lithalsas 109

7.10 permafrostové plošiny 111

7.11 Ostatní permafrostové mohyly 111

7.12 efemérní mrazové mohyly 112

7.13 reliktní permafrostové mohyly 113

8 Thermokarst 117

8.1 Úvod 117

8.2 Thermokarst jezera a odvodněné Jezerní pánve 118

8.3 Thermokarst jámy, bažiny a slatiny 131

8.4 Retrogressive Thaw propady 132

8.5 Small scale]scale Thermokarst vlastnosti: Korálkové proudy, závrty a Thermokarst vpusti 136

8.6 Sediment struktury spojené s Thermokarst 138

8.7 reliktní Termokarstové jevy 139

9 sezónně zamrzlé zemní jevy 143

9.1 Úvod 143

9.2 Upfreezing Clasts 143

9.3 frost heave of bedrock 145

9.4 vzorovaná půda: výšivka na krajině 145

9.5 vzorované zemní procesy 147

9.6 tříděná vzorovaná zem 148

9.7 Netříděná vzorovaná zem 155

9.8 Kryoturbace 161

9.9 Pedogenní účinky zmrazení a rozmrazování 164

9.10 Fragipans 166

9.11 syntéza 167

10 hornin zvětrávání a související reliéfy 169

10.1 Úvod 169

10.2 fyzikální Zvětrávací procesy 169

10.3 chemické Zvětrávací procesy 177

10.4 biotické Zvětrávací procesy 180

10.5 Zvětrávací procesy v Periglaciálních prostředích 180

10.6 Cold]klimatický krasový 181

10.7 Tors 182

10.8 Blockfields a související periglaciální regolit pokrývá 185

10.9 Brecciated Bedrocks 192

11 periglaciální hmotnostní pohyb a vývoj svahu 195

11.1 Úvod 195

11.2 Solifluction procesy 195

11.3 solifluction landforms 204

11.4 Pleistocene Solifluction landforms a slope depozity 210

11.5 Aktivní Failures]poruchy vrstvy 213

11.6 Permafrost tečení 215

11.7 Nivace 217

11.8 Kryoplanace 220

11.9 sklon forma a sklon evoluce 222

12 Talu svahy a související reliéfy 225

12.1 Úvod 225

12.2 Rockfall Talus 225

12.3 geomorfní role sněhových lavin 234

12,4 úlomků] Tok aktivity 237

12,5 skalních ledovců 240

12,6 Pronival (Protalus) hradby 248

12,7 syntéza 250

13 Fluviální procesy a reliéfy 253

13.1 Úvod 253

13.2 periglaciální hydrologie 253

13.3 Slopewash 259

13.4 Slushflows 261

13.5 Transport sedimentů v Periglaciálních řekách 261

13.6 eroze břehů a kanálů 263

13.7 říční kanály 266

13.8 aluviální reliéfy v periglaciální prostředí 268

13.9 Údolní forma 270

13.10 pleistocénní periglaciální řeky 271

13.11 syntéza 273

14 Větrná akce 275

14.1 Úvod 275

14.2 Liparské procesy 275

14.3 větrná eroze v současném periglaciálním prostředí 276

14.4 Liparská ložiska v současném periglaciálním prostředí 279

14.5 kvartérní Liparská ložiska 288

14.6 syntéza 297

15 periglaciální Pobřeží 299

15.1 Úvod 299

15.2 povaha Periglaciálních Pobřeží 299

15.3 úloha ledu ve vývoji Pobřeží 301

15.4 LED]bohatá Permafrostová Pobřeží 303

15,5 Termokarstová Pobřeží 305

15,6 bariérová Pobřeží 306

15,7 slané bažiny a přílivové byty 308

15.8 skalní Pobřeží 308

15.9 vyvýšené a zděděné břehy 309

15.10 Jezerní břehy 310

15.11 syntéza 311

16 minulé periglaciální prostředí 313

16.1 Úvod 313

16.2 Paleoenvironmentální rekonstrukce založená na Periglaciálních vlastnostech 314

16.3 minulé periglaciální prostředí 313

Britské ostrovy 322

16.4 pre]] pozdní Devensian Periglacial rysy na Britských ostrovech 323

16.5 Dimlington Stade na Britských ostrovech 325

16.6 mladší Dryas (Loch Lomond) Stade na Britských ostrovech 329

16.7 minulé periglaciální prostředí Britských ostrovů: komentář 332

16.8 pozdní Weichselian periglaciální prostředí v kontinentální Evropě 332

16.9 pozdní Wisconsinan periglaciální prostředí v Severní Americe 341

16.10 rozsah permafrostu na severní polokouli během posledního ledovcového stupně 344

16.11 závěrečné Komentáře 346

17 Klimatické změny a periglaciální prostředí 349

17.1 Úvod 349

17.2 degradace permafrostu 352

17.3 geomorfologické důsledky změny klimatu v cirkumpolárním severu 356

17.4 geomorfologické důsledky změny klimatu ve vysokohorském prostředí 363

17.5 změna klimatu, degradace permafrostu a emise skleníkových plynů 369

17.6 závěr 371

Dodatek: textové zkratky, jednotky a symboly použité v rovnicích 373

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.