Mezinárodní projekt EU „RD-Action“

spolupráce různých zemí v tematické oblasti RD SE v minulosti ukázala jako užitečná. RD-Action velké geografické pokrytí je klíčem k úspěchu, protože podporuje přenos evropských doporučení do vnitrostátních politik a shromažďování informací a obav z členských států (MS) expertní skupině Komise pro vzácná onemocnění (CEGRD), tedy Evropské komisi.

s 34 příjemci a 30 spolupracujícími partnery ze 40 zúčastněných zemí se evropský projekt Rare Disease Action (RD-Action) zaměřil na vytvoření jednotného evropského způsobu řešení výzev v oblasti RD. Kromě zemí EU se na akci RD podílely i další evropské země jako Island a Švýcarsko, jakož i mimoevropské země jako Kanada a Austrálie, a podílely se tak na mezinárodním vývoji v oblasti RD. Jedním z cílů RD-akce byla podpora rozvoje a udržitelnosti databáze Orphanet. Druhým cílem byl příspěvek k řešením, která zajistí vhodnou kodifikaci RD ve zdravotnických informačních systémech v celé Evropě. Kromě toho byla dalším cílem práce na prioritních otázkách pro osoby žijící s RD prováděním akcí definovaných v Doporučení Rady EU o akci v oblasti RD a zajištění udržitelnosti těchto akcí a podpora práce CEGRD.

3letá Evropská společná akce začala v červnu 2015 a skončila v červenci 2018. Byl spolufinancován Evropskou komisí.

obsah projektu

RD-Action sestával z 6 pracovních balíčků (WP). DIMDI vede WP 5, Řízení, udržování a podpora přijímání Orphacodes napříč MS. účast DIMDI v této evropské pracovní skupině umožnila usnadněné sdílení zkušeností a byla zásadní pro synergický a konzistentní rozvoj na národní i mezinárodní úrovni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.