kód

kód je řada symbolů, které Samostatně nepředstavují nic, ale při kombinaci mohou generovat jazyk srozumitelný pouze těm, kteří mu rozumějí. Kód lze interpretovat, pokud znáte jeho zdroj (odkud pochází) a jaký je váš cíl (pro obsluhu), podmínky, za kterých se předpokládá, že kód je velmi rozmanitý, protože nejen kódy jsou vytvořeny za účelem komunikace, ale také pro přístup k webům není povolen vstup žádné osoby.

 kód

reklama

přístupový kód, nazývaný také heslo nebo klíč, představuje řadu čísel, tvarů, algoritmů, čísel nebo určitých symbolů, které ve správném pořadí fungují jako vstupní klíč do omezeného prostoru. Kódy jsou obvykle ukládány entitou, která se snaží chránit to, co je za tímto „svatým znamením“

nejběžnějšími modely společnosti, ve kterých se používají kódy, jsou v podstatě ty, které by mohly ohrozit zboží, peníze, osobní a důvěrné informace, jako jsou debetní karty, sociální sítě, bankovní účty, nemovitosti, nemovitosti, mimo jiné.

kodex je také souborem morálních a etických zásad, které skupina společnosti dodržuje a respektuje. Lidé, kteří přebírají velkou odpovědnost, jako je převzetí otěží organizace, zastupující národ nebo skupinu lidí, se musí řídit neposkvrněným etickým kodexem, aby sloužil jako příklad pro odpovědné osoby.

termín kód je běžný v široké škále předmětů a odvětví každodenního života. V medicíně hovoříme o genetickém kódu, který má každá rasa a druh, získaný ze složité studie, která definuje parametry a podmínky v krvi a tkáních živé bytosti.

Morseova abeceda je komunikační systém, který se stále používá ve vojenské oblasti, ale spektrum použití před novými komunikačními technologiemi bylo ve starověku vysoké, sestávalo z posloupnosti pulzací odeslaných vysílací anténou, které byly přijaty jinou anténou, ve které operátor dešifruje obsah sady přijatých pulzací.

Adresa 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.