Fáze ověřování a schvalování výroby – QA Mentor

po dokončení všech ostatních fází testování a uvolnění sestavy do výroby začíná konečná fáze. Testování ověření výroby zajišťuje, že živé sestavení funguje tak, jak bylo zamýšleno ve svém novém a konečném prostředí. Občas sestavení pokazí a kusy nejsou použity správně nebo jsou vynechány úplně. Ověření výroby se snaží tyto problémy rychle identifikovat dříve, než to zákazník nebo klient udělá. Postupy vrácení zpět jsou stanoveny předem a použity, pokud je sestavení považováno za selhání a oprava bude trvat příliš dlouho.

obecně se testovací účty a data vytvářejí v produkčním prostředí, které budou po dokončení ověření buď skryty před koncovými uživateli, nebo odstraněny. Tato testovací fáze trvá jen několik hodin a je soustředěna hlavně proto, aby bylo zajištěno, že aplikace je stabilní a v úplném provozním stavu. Všechny hlavní komponenty jsou testovány a jsou uplatňovány všechny nové funkce. Tato fáze nastává po počátečním vydání produktu a po každé následující opravě nebo aktualizaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.