dopad projektu 2000

zde popsaná výzkumná studie byla pověřena anglickou Národní radou, aby prozkoumala ošetřovatelství v souvislosti s implementací projektu 2000. Výzkumný tým zkoumal dopad projektu 2000 na studenty, manažery a odborníky z praxe. Studenti a diplomaté byli vnímáni jako trpěliví a holističtí v přístupu; základní ošetřovatelská péče byla identifikována jako ústřední role kvalifikovaných zdravotních sester. Vnímání ošetřovatelství se posunulo, jak kurz postupoval, aby zahrnoval podporu zdraví, a výzkum a teorie jako základ pro praxi. Aspekty kurzu oceňované studenty zahrnovaly širší akademický vstup, mezilidské dovednosti, vědy o živé přírodě, nadpočetný stav a náročný přístup obhajovaný kurzem. Studenti byli znepokojeni načasováním modulů biologické vědy, které se často neshodovaly s jejich praktickými zkušenostmi. Studenti identifikovali špatnou organizaci kurzu a špatné pedagogické dovednosti některých lektorů jako oblasti zájmu. Manažeři a praktici identifikovali studenty jako potenciální agenty změny, kteří zpochybnili tradiční očekávání nově kvalifikovaných zdravotních sester.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.