Chinin sulfát

chinin sulfát Tato stránka shrnuje údaje o optické absorpci a emisích chinin sulfátu, které jsou k dispozici ve Fotochemikadpackage, verze 2.1 a (Du 1998, Dixon 2005). Přepracoval jsem jejich data, abych vytvořil tyto interaktivní grafy a poskytl přímé odkazy na textové soubory obsahující surová a manipulovaná data. I když jsem se snažil být opatrný, Imay zavedl některé chyby; opatrnému uživateli se doporučuje porovnat tyto výsledky s původními zdroji.

můžete změnit velikost libovolného grafu kliknutím a přetažením obdélníku. Pokud anopřes myš nad grafem se zobrazí vyskakovací oknocoordinates. Jedna z ikon v pravém horním rohu vám umožníexport grafu v jiných formátech.

absorpce

toto optické měření absorpce chinin sulfátu provedlo R. – C. a. Fuh v létě 1995 pomocí Cary 3. Hodnoty absorpce byly shromážděny pomocí spektrální šířky pásma 1,0 nm, průměrné doby signálu 0,133 s, datového intervalu 0,25 nm a rychlosti skenování 112,5 nm / min.

tato měření byla upravena tak,aby molární extinkční koeficient odpovídal hodnotě 5 700 cm-1 / M při 347,5 nm (Irvin, 1948).

původní Data / Extinkční Data

Fluorescence

fluorescenční emisní spektrum chininu sulfáturozpuštěno v 0,5 M H2SO4. Excitační vlnová délka byla 310nm. Kvantový výtěžek této molekuly je 0,546 (Eaton, 1988).Toto spektrum bylo shromážděno v létě 1995 pomocí Spex FluoroMax. Excitační a emisní monochromátory byly nastaveny na 1 mm, což dává spektrální šířku pásma 4,25 nm. Datový interval byl 0,5 nm a doba integrace byla 2,0 sec.

vzorky byly připraveny v křemenných buňkách o délce 1 cm s absorpcí menší než 0,1 při excitaci a všech emisních vlnových délkách, aby se rovnoměrně osvětlily napříč vzorkem a aby se zabránilo účinku vnitřního filtru. Tmavé počty byly odečteny a spektra byla korigována na citlivost přístroje závislou na vlnové délce.

původní údaje / emisní údaje

poznámky

chinin v kyselém prostředí byl široce doporučován jako standard pro statická stanovení výtěžku fluorescence. Chinin je méně použitelný pro časově rozlišené studie, protože jeho fluorescenční rozpad není monofázický (Pant, 1990).

Dixon, J. M., M. Taniguchi and J. s. Lindsey (2005), “ PhotochemCAD 2. Rafinovaný Program s doprovodnými spektrálními databázemi pro fotochemické výpočty, Photochem. Fotobiol., 81, 212-213.

Du, H., R. – C. a. Fuh, J. Li, l. a. Corkan and J. s. Lindsey (1998) PhotochemCAD: a computer-aided design and research tool in fotochemie. Fotochem. Fotobiol. 68, 141-142.

Eaton, D. F. (1988) referenční materiály pro měření fluorescence. Čistý Appl. Cheme. 60, 1107-1114.

Irvin, Jl a E. M. Irvin (1948) fluorometrická metoda pro stanovení pamachinu, SN-13276 a SN-3294. J.Biol. Cheme. 174, 589-596.

Pant, D., U. C. Tripathi, G. C. Joshi, H. B. Tripathi and D. D. Pant (1990) Photophysics of doubly charged chinine: Steady state and time-dependent fluorescence. J. Fotochem. Fotobiol. A: Chem. 51, 313-325.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.